conssm

Consultanţă  securitate şi sănătate în muncă

Home
Sitemap
Contact
Contact
HomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

Vă rugăm citiţi cu atenţie

Termeni de Utilizare
Accesănd si utilizănd www.conssm.ro va declaraţi de acord cu prezentii Termeni de Utilizare. Websitul conţine oferta de servicii , facilităţi si informaţii de interes in domeniul protecţiei muncii. Intregul conţinut al acestui site este proprietatea "www.conssm.ro", Materialele de informare pot fi folosite, tipărite si descărcate numai in scop personal, si nu vor fi redistribuite in scop comercial. Citarea de materiale sau porţiuni de materiale din conţinutul acestui site in altă locatie decăt www.conssm.ro este posibilă numai cu acordul www.conssm.ro. Utilizarea acestui website este monitorizată permanent si orice acţiune rău intenţionată, prejudicioasă sau abuzivă este descurajată.

Copyright
Conţinutul www.conssm.ro este proprietatea P.F.A. Ciucă Marinela şi este protejat de Legile Dreptului de Autor in vigoare. Prin utilizarea pagini web www.conssm.ro si a conţinutului sau va declaraţi de acord sa nu modificaţi/folosiţi in manieră comercială nici un material descărcat sau copiat din acest website. Preluarea informaţiilor, prin copiere, descărcare, tipărire sau alte modalitati disponibile este posibilă numai cu acordul www.conssm.ro. Preluarea materiarelor oferite ca freeware poate fi facuta in urmatoarele conditii:
1) este interzisă distribuirea si utilizarea lor in scopuri comerciale
2) este este interzisă modificarea oricarei parţi a codului sursa a acestor materiale fara acordul conssm.ro. " .

Condiţii
Prin utilizarea acestui site va asumaţi responsabilitatea implicată de utilizarea Internetului. Conssm.ro nu este pasibilă de prejudicii incidentale legate de utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Internetului sau acestui site. Cu toate ca materialele oferite de conssm.ro sunt scanate si protejate impotriva amenintarilor Internet, nu ne asumam responsibilitatea pentru prejudicii survenite in urma utilizarii de informaţii si aplicaţii provenite de pe acest site. Prin accesarea si folosirea acestui site, utilizatorii conssm.ro isi asuma riscul intrinsec utilizarii Internetului. Conssm.ro. isi asuma dreptul de a selecta cererile pentru servicii gratuite oferite pe acest site.

Limitari de ordin tehnic
Conssm.ro nu poate si nu isi asumă responsabilitatea pentru defecţiuni temporare sau permanente care impiedică accesarea sau utilizarea acestui site si a serviciilor oferite. Conssm.ro nu garantează ca acest site va funcţiona neintrerupt si fara erori. Pentru folosirea optima a acestui web site si conţinutului sau, utilizatorii care descopera o eroare de functionare sunt datori sa o comunice la adresa de contact .

Protectia datelor
Site-ul colectează doar datele pe care le trimiteți. Site-ul respectă Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, modificată și completată, precum și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Site-ul respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - GDPR. Acest regulament asigură o protecție suplimentară referitoare la datele tale personale.

Email: office@conssm.ro

HomeServiciiInformatiiLegislatieModeleContact

2018 © Copyright Conssm.ro. Toate drepturile rezervate.