conssm

Consultanţă  securitate şi sănătate în muncă

Home
Sitemap
Contact
Contact
HomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

Prestări servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor (PSI);

Auditul sistemelor de management  SR EN ISO 19011:2003

 
Prestări servicii în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă

Conform  Legii 319 din 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca.În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu. Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului.
Conssm vă oferă în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 următoarele servicii:

Implementare - organizare
 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor Securitate si sanatate
 • elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • elaborarea de instrucţiuni proprii Securitate si sanatate
 • cerinţe minime fişa postului Securitate si sanatate
 • testarea lucrarilor Securitate si sanatate
 • documentaţii cu caracter tehnic Securitate si sanatate
 • elaborarea tematicii de instruire Securitate si sanatate
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 • întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi imminent (unde este cazul) Securitate si sanatate
 • semnalizare de securitate şi sănătate Securitate si sanatate
 • necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie Securitate si sanatate
 • întocmirea registrelor de evidenţă;

Lunare trimestriale

 • întocmirea „ Fişei de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă” pentru fiecare angajat al societăţii;
 • instruirea lucrătorilor toate fazele;
 • urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării EIPSecuritate si sanatate
 • testarea lucrătorilor
 • asigurarea asistenţei de specialitate în cazul controalelor ;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu ocazia controalelor;
 • consultanţă în domeniul SSM la întocmirea contractelor de prestări cu alţi angajatori;

subsol
subsolHomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

2018 © Copyright Conssm.ro. Toate drepturile rezervate.

subsol