conssm

Consultanţă  securitate şi sănătate în muncă

Home
Sitemap
Contact
Contact
HomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

Auditul sistemelor de management  SR EN ISO 19011:2003

Prestări servicii în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă

 

Prestări servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor (PSI);

Conform  Legii 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor  administratorul sau conducãtorul instituţiei, dupã caz, are obligaţia  principală: sã stabileascã, prin dispoziţii scrise, responsabilitãţile şi modul de organizare pentru apãrarea împotriva incendiilor în unitatea sa, sã le actualizeze ori de câte ori apar modificãri şi sã le aducã la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricãror persoane interesate.
Conssm  vă oferă în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor Ordinul nr. 163/2007 următoarele servicii:
 Întocmirea dosarului cu documentele specificate în Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor  şi Normele generale de apărare împotriva incendiilor Ordinul nr. 163/2007

Implementare - organizare
 • Regulamentul de Ordine Interioara (R:O:I:)   Protectia si stingerea incediilor
 • Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor Protectia si stingerea incediilor
 • Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Planul de evacuare pe (unde este cazul);
 • Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul);
 • Întocmirea Fişei individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Întocmirea tematicii de instruire
 • semnalizare de securitate şi sănătate

Asistenţă lunară,trimestrială :

 • Instruirea salariaţilor în domeniul PSI
 • Acordarea asistenţei tehnice în situaţii critice
 • Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Investigarea contextului producerii incendiilor
 • Asigurarea asistenţei de specialitate în cazul controalelor

 

 

subsol
subsolHomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

2018 © Copyright Conssm.ro. Toate drepturile rezervate.

subsol