conssm

Consultanţă  securitate şi sănătate în muncă

Home
Sitemap
Contact
Contact
HomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

Securitate si sanatate in munca - SSM
Constitutia Romaniei
republicata , publicata in: Monitorul Oficial nr.767 din 31 octombrie 2003

mai multe detalii
Lege nr. 53/2003 Codul muncii -- (publicata in Monitorul Oficial nr. 72 din 5 februarie 2003) versiune actualizata

mai multe detalii
Lege nr. 226 din 7 iunie 2006 -- privind încadrarea unor locuri de munca în conditii speciale

mai multe detalii
Lege nr. 319 din 14 iulie 2006
publicata in: monitorul oficial nr. 646 din 26 iulie 2006 -- privind securitatatea si sanatatatea în munca
mai multe detalii

logoHOTARÂRE nr. 246 din 7 martie 2007
privind metodologia de reinnoire a avizelor de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 300 din 2 martie 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007
privind supravegherea sanatatii lucratorilor publicat in: Monitorul Oficial nr. 332 din 17 mai 2007
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul
de munca
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul
de munca
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006
privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran.
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006
privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006
privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca Publicat in: Monitorul Oficial nr. 739 din 30 august 2006
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006
privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit

mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.425 -> MODIFICATA
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005
privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
mai multe detalii
logoHOTARÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
mai multe detalii
logoORDIN nr. 4 din 9 martie 2007
pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice - revizia I
mai multe detalii
logoORDIN nr. 4 din 3 ianuarie 2007
pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protectie, masinilor industriale, echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere
potential explozive, precum si a explozivilor de uz civil

mai multe detalii
logoORDIN nr. 242 din 23 martie 2007
pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile
mai multe detalii
logoORDIN nr. 427 din 14 iunie 2002
pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra în dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale
mai multe detalii
logoORDIN nr. 572 din 24 iulie 2006
pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în conditii specialei
mai multe detalii
logoORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
mai multe detalii
logoORDIN nr. 753 din 16 octombrie 2006
privind protectia tinerilor în munca Publicat in: Monitorul Oficial nr. 925 din 15 noiembrie 2006
mai multe detalii
logoLEGE nr. 25 din 5 martie 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
mai multe detalii
logoLEGE nr. 436 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca
mai multe detalii
Apararea impotriva incendiilor - PSI
ORDIN nr. 262
din 02/12/2010 publicata in Monitorul Oficial, nr. 831 din 13 decembrie 2010
privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
mai multe detalii
ORDIN nr. 166
din 27/07/2010 publicata in Monitorul Oficial, nr. 559 din 9 august 2010
privind apãrarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente
mai multe detalii
ORDIN nr. 187
din 19/08/2010 publicata in Monitorul Oficial, nr. 620 din 2 septembrie 2010
privind apãrarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ
mai multe detalii
Legea nr. 307/2006
din 12/07/2006 publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 633 din 21/07/2006
privind apãrarea împotriva incendiilor
mai multe detalii
Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004
privind protectia civila - publicata in: Monitorul Oficial nr. 1094 din 24 noiembrie 2004.

mai multe detalii
Legea nr. 212 din 24 mai 2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind protectia civila

mai multe detalii
HOTARÂRE Nr. 537 din 6 iunie 2007
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a
incendiilor
mai multe detalii
ORDIN nr 163 din 28 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor publicat in : Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2007
mai multe detalii
ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007
pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu
mai multe detalii
ORDIN nr. 712/2005
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariaþilor în domeniul situatiilor de urgentã

mai multe detalii
ORDIN Nr. 106 din 09.ianuarie 2007
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05.02.2007 ,pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligaþia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii În domeniul apãrãrii împotriva incendiilor
mai multe detalii
ORDIN nr. 130/2007 din 25/01/2007
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2007,pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
mai multe detalii
ORDIN Nr. 132 din 29.01.2007
publicat în M.Of. nr.79 din 01.02.2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analizã si acoperire a riscurilor si a
Structurii-cadru a Planului de analizã si acoperire a riscurilor
mai multe detalii
ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007
pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
mai multe detalii
ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
mai multe detalii
ORDIN nr. 1433 din 15 septembrie 2006
privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilã
mai multe detalii
ORDIN nr. 1474 din 12 octombrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
mai multe detalii
Ordonanta de urgenta nr. 21 din 15/04/2004
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26/04/2004, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
mai multe detalii
 
HomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

2018 © Copyright Conssm.ro. Toate drepturile rezervate.