conssm

Consultanţă  securitate şi sănătate în muncă

Home
Sitemap
Contact
Contact
HomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

Persoană fizică autorizată oferă consultanţă de specialitate  în domeniul :

  • Securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii) ;
  • Apărarea , prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI) ;
  • Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională ;
  • Audit de conformitate cu legislaţia ;
  • Cercetare accidente de muncă ;

Oferim consultanţă de specialitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii) şi apărarea împotriva incendiilor  care este destinată  îmbunătăţirii productivităţii muncii clienţiilor  noştri prin reducerea vătămărilor corporale şi menţinerea unui potenţial de siguranţă, care vor optimiza productivitatea.
Obiectivul este de a fi productivi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, care trebuie să fie îndeplinite.Cel mai mare beneficiu al nostru constă în combinarea cunoştinţele noastre în gestionarea riscului, respectarea normele de securitate şi sănătate în muncă , investigarea accidentelor,  ergonomie şi nu de a găsi numai problema, ci pentru a dezvolta o soluţie care va fi compatibilă, sigură, eficientă şi benefică (ergonomic ) pentru utilizator.
      Rezultatul final este un mediu de lucru sănătos, sigur, şi productiv.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, principiul de bază al politicii europene comune spune:

“Fiecare lucrător al Uniunii Europene merită un loc de muncă sigur!

telefon
Linkuri utile
În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, conducătorii unităţilor economice sunt singurii responsabili de sănătatea şi securitatea lucrătorilor, aceştia situându-se în centrul activităţii de prevenire a riscurilor profesionale şi asigurare a sănătăţii în muncă.

În acest site ve-ţi găsii informaţii utile despre organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă si PSI  în societatea dumneavoastră precum şi consultanţă privind externalizarea  acestor servicii.

NU ASTEPTAŢI CONTROALELE INSPECŢIEI MUNCII !

Contactaţi-ne


HomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

2018 © Copyright Conssm.ro. Toate drepturile rezervate.