conssm

Consultanţă  securitate şi sănătate în muncă

Home
Sitemap
Contact
Contact
HomeServiciiInformaţiiLegislaţieModeleContact

Prestări servicii în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă

Prestări servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor (PSI);


Auditul sistemelor de management  SR EN ISO 19011:2003

Metodele de audit al securităţii şi sănătăţii în muncă vizează componenta auditului SSM care se referă la conformitatea cu prevederile legislaţiei şi are ca scop evaluarea conformităţii locurilor de muncă şi a ansamblului unităţii cu aceste prevederi precum şi cu prevederile altor reglementări aplicabile unităţii auditate.

  • auditarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă nu trebuie confundată cu auditarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • auditarea managementului urmăreşte aplicarea de către angajator a principiilor de bază ale managementului securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinse în legislaţie;
  • această analiză se poate realiza atât înainte de implementarea sistemului, în cadrul analizei iniţiale, cu scopul de a „pregăti” angajatorul pentru implementarea sistemului, cât şi ulterior implementării, ca instrument complementar analizei sistemului.

 

Pe parcursul funcţionării sistemului de management al SSM, auditul de conformitate oferă, pe lângă evaluarea gradului de respectare a prevederilor legislaţiei şi o apreciere calitativă a eficienţei elementelor sistemului de management al SSM. Nivelul de securitate trebuie să constituie unul din indicatorii de performanţă pe baza cărora se realizează analiza managementului securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

HomeServiciiInformatiiLegislatieModeleContact

2018© Copyright Conssm.ro. Toate drepturile rezervate.